HYALURONSYRA By EvaVet

Veterinär Eva Skiöldebrand startade 1996 ett samarbete med veterinär Scott Pierce från ett av världens största hästsjukhus Rood and Riddle i Lexington i USA. Syftet var att ta fram produkter som främjar normal ledfunktion hos häst och hund. På Rood and Riddle hade man bedrivit omfattande kliniska studier kring hyaluronsyrans effekt i hästens led. Då man dessutom kunde visa att hyaluronsyra kunde tas upp via hästens tarm togs den första hyaluronsyraprodukten för oralt bruk fram.

Visar alla 11 resultat