Friska Leder

Friska Leder säljer ledpreparat med högmolekylär hyaluronsyra som förebygger ledinflammation och artros hos häst, hund och människa. Hyaluronsyra är ett naturligt förekommande ämne i kroppen som via Friska Leders produkter ges oralt och då får ut i blodet till alla leder i hela kroppen. Genom att ge hyaluronsyra oralt får du som tidigare nämnt ut det i hela kroppen.

Med hjälp av Friska Leders ledpreparat förebygger vi bland annat ledinflammation och artros hos mina hästar. Tillsammans med deras upplägg jobbar vi med långsiktig hållbarhet och optimal ledhälsa. Alla mina hästar äter deras ledpreparat speciellt utvalda till respektive individ.